Usługi finansowe

W ramach usług finansowych oferujemy:
  • pozyskanie dodatkowych Ľródeł finansowania działalności w formie kredytu i leasingu
  • pomoc w wyborze najbardziej optymalnego sposobu finansowania
  • pomoc w negocjacjach dotyczących kredytu lub leasingu
  • opracowywanie wniosków kredytowych i leasingowych
  • pomoc w opracowaniu wniosków o dofinansowanie z Funduszy Unijnych
  • pośredniczenie w zawieraniu umów leasingu i najmu
Jako uzupełnienie usługi rachunkowo - księgowej, na życzenie klienta sporządzamy analizę ekonomiczno finansową przedstawiającą aktualną sytuację przedsiębiorstwa, która jest ważnym Ľródłem informacji dla właścicieli, kierownictwa oraz instytucji finansujących działalność firmy.

Informacje o aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa pozwalają na bieżącą kontrolę płynności finansowej, poziomu zadłużenia, kontrolę kosztów oraz wyniku finansowego. Na podstawie sporządzonej analizy wskażemy potrzeby finansowe firmy i pomożemy w wyborze najbardziej optymalnego sposobu i Ľródła finansowania.


Na skróty

Kalkulator

Wskaźniki

kalendarz