Kadry i płace

W ramach obsługi kadrowo - płacowej oferujemy:
  • zgłaszenie pracowników do ZUS
  • kompletowanie i prowadzenie kartotek pracowniczych
  • sporządzanie listy płac
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • obliczanie składek ZUS
  • sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych deklaracji i rozliczeń
  • sporządzanie deklaracji imiennych dla pracowników RMUA
  • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
Obsługa kadrowo - płacowa jest uzupełnieniem prowadzonej dla firmy kompleksowej obsługi rachunkowo - księgowej. W zależności od potrzeb firmy klienta oferujemy obsługę kadrowo - płacową włącznie z rekrutacją poszukiwanego personelu oraz doborem najkorzystniejszych rozwiązań z zakresu kadr.


Na skróty

Kalkulator

Wskaźniki

kalendarz