Rachunkowość i księgowość

Obsługa rachunkowo - księgowa obejmuje:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • przygotowanie zakładowego planu kont
  • opracowanie na podstawie uzgodnionych z klientem zasad polityki rachunkowości
  • pełne księgowanie dokumentów Ľródłowych (syntetyka, analityka, rejestry, bank, kasa)
  • sporządzanie i dostarczanie do urzędów obowiązkowych deklaracji podatkowych
  • sporządzanie i uaktualnianie rejestru środków trwałych
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • sporządzanie standardowych raportów oraz wydruków z systemu księgowego
  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Obsługę rachunkowo - księgową zapewniamy poprzez prowadzenie księgowości w naszej firmie na podstawie dokumentów księgowych firmy klienta. Ze względu na bezpieczeństwo prowadzenia działalności przez naszych klientów, każdorazowo indywidualnie uzgadniamy sposób odbioru dokumentacji z firmy klienta oraz odpowiednie jej przygotowanie i weryfikację.

Mając na celu długofalową współpracę z naszymi klientami, w zakresie obsługi rachunkowo - księgowej, gwarantujemy rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, prawidłową ewidencję zdarzeń gospodarczych oraz dokładną weryfikację powierzanej nam dokumentacji księgowej.


Na skróty

Kalkulator

Wskaźniki

kalendarz